Home Register Downloads Rankings Forum Sky Land Hall of Fame Webshop Donate Contact Us
 • News
 • Lost Password
 • Register
 • Downloads
 • Rules
 • Donate
 • Server Info
 • Webshop
 • Banned Characters
 • Sky Land
 • God Mobs
 • Rankings
 • Hall of Fame
 • Marry
 • Contact Us
 • Forum
 • Super-Mu Lankomumo Skaitliukas
  Mu Online Servers
  Vote no Top 200

  ??????? ???????? mmotop
  Mu Online Private Server

  Top Mu Online private servers
  mu online top 100 sites
  Heroglifai vietoje raidžiu? Spauskite čia ir pamėginkite ištaisyti.

  Иероглифы вместо букв, Нажмите здесь, и попытайся исправить это.

  If the letter you see some kind of sticks (hieroglyphics), look here.
  Donate Country:


  Welcome to official Super-Mu Website! - News
  old news SVEIKINAME
  Posted on 2014 - 10 - 20

  Sveikiname Resets Top 5 konkurso prizininkus!!!!

  1 VIETA: Dejas

  2 VIETA: Driskius

  3 VIETA: Lorax

  4 VIETA: jolo

  5 VIETA: Litz

  By Administrator
  old news Players Resets Top 5 Event
  Posted on 2014 - 10 - 03

  Skelbiamas naujas konkursas / Announced in a new event /

  Опубликован новый конкурс

  Forum topic Here

  Žaidėjų Resetų Top 5 Konkursas / Players Resets Top 5 Event / 

  Топ 5 Pесет Игроков 

  Skelbiamas konkursas "Surink daugiausia resetų". Konkurso pradžia 2014-10-06 12:00 . Konkurse gali dalyvauti visi serverio žaidėjai. Žaidėjai surinkę daugiausiai resetų iki 2014-10-20 20:10 val., gaus vertingus apdovanojimus, bei bus įrašyti į 2014 metų geriausių Super-Mu serverio žaidėjų penketuką.

  Konkurso taisyklės:

  1. Negalima žaidėjų palikinėti afk (Away from keyboard), administracija pastebėjusi tokį žaidėją, iš karto diskvalifikuoja iš konkurso.

  2. Serverio administracija konkurse nedalyvauja.

  3. Resetą galima padaryti tik per puslapį. Serveryje /reset komanda bus atjungta.


  Konkurso apdovanojimai:

  1 VIETA: 500 kreditų.

  2 VIETA: 350 kreditų.

  3 VIETA: 200 kreditų.

  4 VIETA: 50 kreditų.

  5 VIETA: 50 kreditų.

  =========================================

   

  Start new event! Top 5 Players RESET event. Event starts in 2014-10-06 12:00 . Competition is open include all players in the server. Players with most Resets to 2014-10-20 20:10 will receive valuable prizes and will be entered in 2014, the best Super-Mu the top five players in the server. 


  Competition rules: 


  1. Do not leave your players AFK (away from keyboard), the administration noticed a player immediately disqualifies from the competition. 

  2. Server 2 does not take part in event. 

   3. RESET can be done only through the webpage. Server / reset command will be disabled.


  The competition awards: 


  1st place: 500 credits. 

  2nd place: 350 credits. 

  3rd place: 200 credits. 

  4th place: 50 credits. 

  5th place: 50 credits.

   

  =========================================

   

  Начинается конкурс: Лучших топ 5 по ресетам. Конкурс начинается 2014-10-06 12:00. Конкурс открыт для всех игроков на сервере. Лучшие 2014-10-20 20:10 часов получат ценные призы и будут введены в 2014 года лучшие Super-Mu в топ 5 игроков на сервере. 


  Конкурсные правила: 
  1 Не оставляйте ваших игроков AFK (away from keyboard), администрация заметив игрока в AFK, удаляет его с конкурса. 

  2 Администрация не участвует в конкурсе. 

   3. RESET может быть сделан только через сайт. Команда /reset  будут отключенa.


  Конкурсные награды: 
  1-е место: 500 кредитов. 
  2-е место: 350 кредитов. 
  3-е место: 200 кредитов. 
  4-е место: 50 кредитов. 
  5-е место: 50 кредитов.

   

   

  By Administrator
  old news Guilds Wars
  Posted on 2014 - 09 - 27

  Štai ir baigėsi Guilds Wars event. Evento prizininkai:

  1 vieta: Lesbians (33x33)
  2 vieta: Brazzers (Personal)
  3 vieta: ALLSTARS (Sane) 

  Prizai išdalinti, pasikartojantys veikėjai keliose guilduose prizų negaus. 

  By Administrator
  old news Guilds Wars Event
  Posted on 2014 - 09 - 12

  Skelbiamas Guilds Wars Event!!!

  Skelbiamas konkursas "Geriausia gildija serveryje". Konkurse dalyvauja visos esamos ir dar nesukurtos (kas dar nesusikūrė gildijos, paskubėkite) serverio gildijos. Konkursas labai paprastas, gildiju vadai, skelbkite kitoms gildijoms karus (aišku gerai būtų, kad kare dalyvautų visi gildijos nariai), kariaukite, rinkite gildijos taškus. 2014-09-26  20:00 val. bus paskelbta konkurso pabaiga. 3 komandos surinkusios daugiausia taškų, bus apdovanotos prizais, bei gaus "Geriausia gildija serveryje" vardą ir bus įrašytą į "Geriausių galeriją".

   

  Konkurso taisyklės.

  1. Netoleruojamos sutartinės kovos (prasižengusi gildija - diskvalifikuojama)

  2. Gildijų kare turi dalyvauti bent 60% gildijos narių.

  3. Serverio administracija konkurse nedalyvauja.

  4. Galima pasinaudoti bug'u, kai po kovų baigties dar galima sumedžioti Guild Master ir jį nužudžius gauti papildomų taškų :) .

   

  Prizai.

  1 Vieta - kiekvienas gildijos narys gauna po 10 x Box of Kundun +5 . Gildijos kapitonas gauna "Pendant of Fire +11+28+all opt"

  2 vieta - kiekvienas gildijos narys gauna po 5 x Box of Kundun +5 . Gildijos kapitonas gauna "Ring of Ice + keli opt"

  3 vieta - kiekvienas gildijos narys gauna po 5 x Box of Kundun +4 . Gildijos kapitonas gauna "Ring of Ice + keli opt"

   

  Pastebėtus gildijų karų nusižengimus rašome forume .

  Kad nenutraukti užplanuoto Gildijų Kovų Evento, norėčiau pranešti visiems dalyvaujantiems, kad egzistuoja, galima sakyti kad BUG. Pasibaigus kovai tarp gildijų, galima sumedžioti priešininko gildijos Masterį, ir jį nužudžius gauni papildomus taškus. Taip maždaug galima padaryti 6 kartus po karo pasibaigimo. Pranešu tai visiems, kad būtų sąžiningas eventas.

   

  =============ENGLISH===========

  Published in the Guild Wars Event !!!

   

  Publication of the contest "The best guild on the server". The competition involves all current and do not yet exist (not we create a guild, hurry) server guild. The contest is very simple, guild leaders and speak to the other guild wars (of course it would be good to be involved in the war, all guild members), Wage war, earn guild points. 2014-09-26 20:00. the end of the contest will be announced. 3 teams that collected the most points will be awarded prizes, and will receive "The best guild on the server" and the name will be entered in the "Best Gallery".

   

  Rules.

  1. Fight under the agreement will not be tolerated (defaulting Guild - disqualified)

  2 Guilds war must involve at least 60% guild members.

  3 The administration does not participate in the competition.

  4. You can take advantage of a bug, after the outcome of battles can still be killed, the Guild Master and killed him to get extra points :).

   

  Prizes.

  1st place - each guild member gets 10 x Box of Kundun +5. Master of the guild gets "Pendant of Fire + 11 + 28 + all opt"

  2nd place - each guild member receives 5 x Box of Kundun +5. Captain of the Guild gets' Ring of Ice + few opt "

  3rd place - each guild member receives 5 x Box of Kundun +4. Captain of the Guild gets' Ring of Ice + a few opt "

   

  Have any guild wars misconduct writing forum .

  In order to maintain the of planned Guilds Fights event, I would like to inform everyone involved that there is, we can say that the bug. At the end of the fight between the guild, you can hunt down your opponent's Guild Master, and it's killing you get extra points. It can be done in about 6 times after termination of the war. This is to inform everyone that a fair event.

  By Administrator
  old news Donate
  Posted on 2014 - 09 - 12

  Į serverio paramą įrašytos naujos šalys. Nuo šiol serverį paremti gali žaidėjai iš Didžiosios Britanijos bei Latvijos. 

  Padidintas gaunamų kreditų skaičius už serverio paramą. Atnaujinimus galite pamatyti ČIA . 


  God Mobs skiltyje parašytas laikas, kas kiek laiko atsiranda monstrai. Kai kurių bosų pamažintas atakos stiprumas.

   

  ===================ENGLISH==================

   

  The server contains new support for the parties. From now on, the server can support players from the UK and Latvia. 

  Increased the number of credits received for server support. Updates can be found here


  Mobs column written by God time is the length of time the monsters appear. Some bosses then redisplay attack strength.

  By Administrator
  old news Event 2014-09-06
  Posted on 2014 - 09 - 03

  2014-09-06 20:00 Bus rengiamas "Find" eventas be jokiu užuominų. Prizas Excelent Blood Spear su neblogais option'ais. 

   

  Eventą ves GM LygiZ

  By Administrator
  old news Serverio naujienos
  Posted on 2014 - 09 - 02

  Daugelių žaidėjų prašymu, serveryje buvo atlikti tokie redagavimai:

   

  1. Grand Reset liko nuo 249 resetų, tačiau dabar žaidėjas papildo sąskaitą 250 500 kreditų!

  2. Guild kūrimas dabar pasiekiamas nuo 10 resetų ir kainuoja 75 10 kreditų!

   

  Kolkas tiek naujienų. Laukiame daugiau pasiūlymų forume! Sekmės žaidime.

  By Administrator
  All Rights Reserved, Super-Mu © 2005 - 2014
  26th of October, 2014 06:21
  Hello Guest , You must be logged to see this menu !
  Accounts 700
  Characters 712
  Guilds 15
  Online Players 0
  Most Online 16
  Online Webpage 1
  Server Alive (days)
  Server:
  Online
  Top 15
  1
  Dejas
  283
  2
  Driskius
  250
  3
  Lorax
  161
  4
  jolo
  121
  5
  Litz
  120
  6
  Wekas
  74
  7
  Cordless
  69
  8
  w0lfman1ak
  57
  9
  Nutex
  50
  10
  Bandee
  42
  Top 15
  1
  33x33
  555
  2
  Driskius
  517
  3
  Wesley
  328
  4
  Konsulas
  315
  5
  Lorax
  252
  6
  Dejas
  251
  7
  ElcO
  202
  8
  Litz
  181
  9
  w0lfman1ak
  144
  10
  Vilius
  140
  11
  jolo
  130
  12
  Sane
  115
  13
  WekasMG
  100
  14
  Pinwas
  94
  15
  belekas
  91
  Flag Counter
   
  Super-Mu