Welcome to official Super-Mu Website! - News
Home Register Downloads Rankings Forum Sky Land Hall of Fame Webshop Donate Contact Us
 • News
 • Register
 • Lost Password
 • Downloads
 • Rules
 • Donate
 • Server Info
 • Webshop
 • Sky Land
 • God Mobs
 • Hall of Fame
 • Rankings
 • Marry
 • Contact Us
 • Forum
 • Super-Mu Lankomumo Skaitliukas

  Heroglifai vietoje raidžiu? Spauskite čia ir pamėginkite ištaisyti.

  Иероглифы вместо букв, Нажмите здесь, и попытайся исправить это.

  If the letter you see some kind of sticks (hieroglyphics), look here.

  


  Donate Country:


  Welcome to official Super-Mu Website! - News
  new news Banerio piesimas new news
  Posted on 2014 - 10 - 31

  Forume paskelbtas dar vienas konkursas. Platesnė informacija forumo skiltyje .

  Laimėtojas gaus net 300 kreditų.

   

  Beto, nepamirškite apie dar vieną paskelbtą konkursą "Blood Castle Hero".  (informacija žemiau).

   

  ================================

   

  Forum announced another contest. More information forum section.


  Winner will get up to 300 credits.


  Plus, do not forget about another competition announced Blood Castle Hero. (details below).

  By Administrator
  new news Blood Castle Hero Event new news
  Posted on 2014 - 10 - 30
   

  Skelbiamas naujas konkursas / Announced in a new event /

  Опубликован новый конкурс

  Forum topic Here

  Blood Castle Hero Event

  Skelbiamas konkursas "Blood Castle Hero". Konkurso pradžia 2014-10-30 20:00 . Konkurse gali dalyvauti visi serverio žaidėjai. Žaidėjai kurie surinks daugiausia taškų už laimėtą Blood Castle iki 2014-11-13 20:00 val., gaus vertingus apdovanojimus. Trumpai apie konkursą: Žaidėjai, turintys Blood Castle bilietus nuo +1 iki +6 keliauja į Blood Castle. Blood Castle vartai yra pas angelą prie Lorencia baro. Patekę i Blood Castle, po starto stenkitės kuo greičiau praeiti viską, atnešti Staff angelui ir įvykdyti misiją. Kai gaunate Kundun box , reiškias praėjote Blood Castle, ir jeigu paskelbia, kad Jūs laimėjote ir praėjote pirmas, Jums užsiskaitis Evento taškai (5). Sekmės

  Nežinote kaip sukurti bilietą, spauskite čia --->>> Blood Castle bilieto sukūrymas.   

         Blood Castle Starto Laikai

   0:30 | 2:30 | 4:30 | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30

  Konkurso taisyklės:

  1. Griežtai DRAUDŽIAMA žudyti Blood Castle. Jeigu Jūs kas nužudo, iš karto darykite screenshot'ą, ir siuskite man į el paštą jawa@vdnet.lt. Nusižengęs žaidėjas bus diskvalifikuotas iš konkurso.

  2. Serverio administracija konkurse nedalyvauja.

  3. Draudžiama kokiais nors būdais trugdyti praeiti Blood Castle.

   

  Konkurso apdovanojimai:

  1 VIETA: 300 kreditų.

  2 VIETA: 200 kreditų.

  3 VIETA: 100 kreditų.

  4 VIETA: 50 kreditų.

  5 VIETA: 50 kreditų.


  ========================================

  Blood Castle Hero Event 

   
  The tender Blood Castle Hero. Contest starts at 2014-10-30 20:00. The competition is open to all players in the server. Players who earn the most points for winning Blood Castle before 2014-11-13 20:00. Will receive valuable prizes. Briefly about the competition: Players with Blood Castle tickets from +1 to +6 travels to Blood Castle. Blood Castle Gate is to the angel to Lorencia bar. To enter the Blood Castle, after starting as soon as possible try to take everything to bring the angel of Staff and fulfill the mission. When you receive a box Kundun means now completed the Blood Castle, and if declare that you have won, and after the first, you Netting for evento points (5). Good luck 
   

  Not sure how to create a ticket, click here --- >>> Blood Castle ticket
         

  Blood Castle Start Times 
    0:30 | 2:30 | 4:30 | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 

   

  Event rules: 

  1. It is strictly forbidden to kill Blood Castle. If you are one kills, immediately do a screenshot and send me an e-mail to jawa@vdnet.lt. Violating the player will be disqualified from the competition. 

  2. The administration does not participate in the competition.

   3. It is prohibited by any means to pass trugdyti Blood Castle.

  The competition awards: 


  1st place: 300 credits. 

  2nd place: 200 credits. 

  3rd place: 100 credits. 

  4th place: 50 credits. 

  5th place: 50 credits.


  By Administrator
  new news Del paslaugos 900 - oji linija nutraukimo new news
  Posted on 2014 - 10 - 30

  Gerbiamasis Kliente, 
  pranešame, kad nuo 2014 12 01 UAB „EVP International“ nebeteiks mokėjimo paslaugos 
  „900 - oji linija“, todėl rekomenduojame peržiūrėti ir pasirinkti kitus Paysera galimus mokėjimo būdus:
  1) mokėjimai per el. bankininkystę ir kitas sistemas – www.paysera.lt/mokejimai_internetu.html;
  2) SMS mokėjimai – www.paysera.lt/sms_mokejimai.html.

  Štai tokį pranešimą gavau šiandien ryte.

  By Administrator
  old news SVEIKINAME
  Posted on 2014 - 10 - 20

  Sveikiname Resets Top 5 konkurso prizininkus!!!!

  1 VIETA: Dejas

  2 VIETA: Driskius

  3 VIETA: Lorax

  4 VIETA: jolo

  5 VIETA: Litz

  By Administrator
  old news Players Resets Top 5 Event
  Posted on 2014 - 10 - 03

  Skelbiamas naujas konkursas / Announced in a new event /

  Опубликован новый конкурс

  Forum topic Here

  Žaidėjų Resetų Top 5 Konkursas / Players Resets Top 5 Event / 

  Топ 5 Pесет Игроков 

  Skelbiamas konkursas "Surink daugiausia resetų". Konkurso pradžia 2014-10-06 12:00 . Konkurse gali dalyvauti visi serverio žaidėjai. Žaidėjai surinkę daugiausiai resetų iki 2014-10-20 20:10 val., gaus vertingus apdovanojimus, bei bus įrašyti į 2014 metų geriausių Super-Mu serverio žaidėjų penketuką.

  Konkurso taisyklės:

  1. Negalima žaidėjų palikinėti afk (Away from keyboard), administracija pastebėjusi tokį žaidėją, iš karto diskvalifikuoja iš konkurso.

  2. Serverio administracija konkurse nedalyvauja.

  3. Resetą galima padaryti tik per puslapį. Serveryje /reset komanda bus atjungta.


  Konkurso apdovanojimai:

  1 VIETA: 500 kreditų.

  2 VIETA: 350 kreditų.

  3 VIETA: 200 kreditų.

  4 VIETA: 50 kreditų.

  5 VIETA: 50 kreditų.

  =========================================

   

  Start new event! Top 5 Players RESET event. Event starts in 2014-10-06 12:00 . Competition is open include all players in the server. Players with most Resets to 2014-10-20 20:10 will receive valuable prizes and will be entered in 2014, the best Super-Mu the top five players in the server. 


  Competition rules: 


  1. Do not leave your players AFK (away from keyboard), the administration noticed a player immediately disqualifies from the competition. 

  2. Server 2 does not take part in event. 

   3. RESET can be done only through the webpage. Server / reset command will be disabled.


  The competition awards: 


  1st place: 500 credits. 

  2nd place: 350 credits. 

  3rd place: 200 credits. 

  4th place: 50 credits. 

  5th place: 50 credits.

   

  =========================================

   

  Начинается конкурс: Лучших топ 5 по ресетам. Конкурс начинается 2014-10-06 12:00. Конкурс открыт для всех игроков на сервере. Лучшие 2014-10-20 20:10 часов получат ценные призы и будут введены в 2014 года лучшие Super-Mu в топ 5 игроков на сервере. 


  Конкурсные правила: 
  1 Не оставляйте ваших игроков AFK (away from keyboard), администрация заметив игрока в AFK, удаляет его с конкурса. 

  2 Администрация не участвует в конкурсе. 

   3. RESET может быть сделан только через сайт. Команда /reset  будут отключенa.


  Конкурсные награды: 
  1-е место: 500 кредитов. 
  2-е место: 350 кредитов. 
  3-е место: 200 кредитов. 
  4-е место: 50 кредитов. 
  5-е место: 50 кредитов.

   

   

  By Administrator
  old news Guilds Wars
  Posted on 2014 - 09 - 27

  Štai ir baigėsi Guilds Wars event. Evento prizininkai:

  1 vieta: Lesbians (33x33)
  2 vieta: Brazzers (Personal)
  3 vieta: ALLSTARS (Sane) 

  Prizai išdalinti, pasikartojantys veikėjai keliose guilduose prizų negaus. 

  By Administrator
  old news Guilds Wars Event
  Posted on 2014 - 09 - 12

  Skelbiamas Guilds Wars Event!!!

  Skelbiamas konkursas "Geriausia gildija serveryje". Konkurse dalyvauja visos esamos ir dar nesukurtos (kas dar nesusikūrė gildijos, paskubėkite) serverio gildijos. Konkursas labai paprastas, gildiju vadai, skelbkite kitoms gildijoms karus (aišku gerai būtų, kad kare dalyvautų visi gildijos nariai), kariaukite, rinkite gildijos taškus. 2014-09-26  20:00 val. bus paskelbta konkurso pabaiga. 3 komandos surinkusios daugiausia taškų, bus apdovanotos prizais, bei gaus "Geriausia gildija serveryje" vardą ir bus įrašytą į "Geriausių galeriją".

   

  Konkurso taisyklės.

  1. Netoleruojamos sutartinės kovos (prasižengusi gildija - diskvalifikuojama)

  2. Gildijų kare turi dalyvauti bent 60% gildijos narių.

  3. Serverio administracija konkurse nedalyvauja.

  4. Galima pasinaudoti bug'u, kai po kovų baigties dar galima sumedžioti Guild Master ir jį nužudžius gauti papildomų taškų :) .

   

  Prizai.

  1 Vieta - kiekvienas gildijos narys gauna po 10 x Box of Kundun +5 . Gildijos kapitonas gauna "Pendant of Fire +11+28+all opt"

  2 vieta - kiekvienas gildijos narys gauna po 5 x Box of Kundun +5 . Gildijos kapitonas gauna "Ring of Ice + keli opt"

  3 vieta - kiekvienas gildijos narys gauna po 5 x Box of Kundun +4 . Gildijos kapitonas gauna "Ring of Ice + keli opt"

   

  Pastebėtus gildijų karų nusižengimus rašome forume .

  Kad nenutraukti užplanuoto Gildijų Kovų Evento, norėčiau pranešti visiems dalyvaujantiems, kad egzistuoja, galima sakyti kad BUG. Pasibaigus kovai tarp gildijų, galima sumedžioti priešininko gildijos Masterį, ir jį nužudžius gauni papildomus taškus. Taip maždaug galima padaryti 6 kartus po karo pasibaigimo. Pranešu tai visiems, kad būtų sąžiningas eventas.

   

  =============ENGLISH===========

  Published in the Guild Wars Event !!!

   

  Publication of the contest "The best guild on the server". The competition involves all current and do not yet exist (not we create a guild, hurry) server guild. The contest is very simple, guild leaders and speak to the other guild wars (of course it would be good to be involved in the war, all guild members), Wage war, earn guild points. 2014-09-26 20:00. the end of the contest will be announced. 3 teams that collected the most points will be awarded prizes, and will receive "The best guild on the server" and the name will be entered in the "Best Gallery".

   

  Rules.

  1. Fight under the agreement will not be tolerated (defaulting Guild - disqualified)

  2 Guilds war must involve at least 60% guild members.

  3 The administration does not participate in the competition.

  4. You can take advantage of a bug, after the outcome of battles can still be killed, the Guild Master and killed him to get extra points :).

   

  Prizes.

  1st place - each guild member gets 10 x Box of Kundun +5. Master of the guild gets "Pendant of Fire + 11 + 28 + all opt"

  2nd place - each guild member receives 5 x Box of Kundun +5. Captain of the Guild gets' Ring of Ice + few opt "

  3rd place - each guild member receives 5 x Box of Kundun +4. Captain of the Guild gets' Ring of Ice + a few opt "

   

  Have any guild wars misconduct writing forum .

  In order to maintain the of planned Guilds Fights event, I would like to inform everyone involved that there is, we can say that the bug. At the end of the fight between the guild, you can hunt down your opponent's Guild Master, and it's killing you get extra points. It can be done in about 6 times after termination of the war. This is to inform everyone that a fair event.

  By Administrator
  old news Donate
  Posted on 2014 - 09 - 12

  Į serverio paramą įrašytos naujos šalys. Nuo šiol serverį paremti gali žaidėjai iš Didžiosios Britanijos bei Latvijos. 

  Padidintas gaunamų kreditų skaičius už serverio paramą. Atnaujinimus galite pamatyti ČIA . 


  God Mobs skiltyje parašytas laikas, kas kiek laiko atsiranda monstrai. Kai kurių bosų pamažintas atakos stiprumas.

   

  ===================ENGLISH==================

   

  The server contains new support for the parties. From now on, the server can support players from the UK and Latvia. 

  Increased the number of credits received for server support. Updates can be found here


  Mobs column written by God time is the length of time the monsters appear. Some bosses then redisplay attack strength.

  By Administrator
  old news Event 2014-09-06
  Posted on 2014 - 09 - 03

  2014-09-06 20:00 Bus rengiamas "Find" eventas be jokiu užuominų. Prizas Excelent Blood Spear su neblogais option'ais. 

   

  Eventą ves GM LygiZ

  By Administrator
  old news Serverio naujienos
  Posted on 2014 - 09 - 02

  Daugelių žaidėjų prašymu, serveryje buvo atlikti tokie redagavimai:

   

  1. Grand Reset liko nuo 249 resetų, tačiau dabar žaidėjas papildo sąskaitą 250 500 kreditų!

  2. Guild kūrimas dabar pasiekiamas nuo 10 resetų ir kainuoja 75 10 kreditų!

   

  Kolkas tiek naujienų. Laukiame daugiau pasiūlymų forume! Sekmės žaidime.

  By Administrator
  All Rights Reserved, Super-Mu © 2005 - 2014
  1st of November, 2014 14:54
  Mu Online Servers   Vote no Top 200     Mu Online Private Server   Top Mu Online private servers   mu online top 100 sites    
  Hello Guest , You must be logged to see this menu !
  Accounts 762
  Characters 790
  Guilds 16
  Online Players 10
  Most Online 16
  Online Webpage 1
  Server Alive (days)
  Server:
  Online
  Top 15
  1
  Wulf
  35
  2
  Nutex
  30
  3
  DISTURBED2
  25
  4
  Lorax
  10
  5
  oklankis
  10
  6
  Ispanas
  5
  7
  cirvai60
  5
  8
  9
  10
  Top 15
  1
  33x33
  555
  2
  Driskius
  519
  3
  Wesley
  448
  4
  Konsulas
  315
  5
  Lorax
  287
  6
  Garrdo
  266
  7
  Dejas
  251
  8
  TryMe
  251
  9
  Litz
  224
  10
  WekasMG
  208
  11
  ElcO
  202
  12
  w0lfman1ak
  149
  13
  Vilius
  140
  14
  jolo
  130
  15
  Sane
  115
  Flag Counter
   
  Super-Mu